Terug naar overzicht

Administratieve freelancers zijn de goedkoopste

Administratieve freelancers zijn de goedkoopste

Prijzen van verschillende soorten freelancers

Volgens sommige bronnen zullen freelancers de komende jaren de arbeidsmarkt danig hertekenen. Ze zijn actief binnen de meest uiteenlopende sectoren: van de audiovisuele sector, naar informatica, tot industriƫle projectleiders en marketingmedewerkers. Volgens gegevens van FreelanceNetwork.be bedragen de gemiddelde tarieven van fiscalisten 110 euro/uur. Reclamespots en voice-overs voor documentaires inspreken levert gemiddeld 105 euro/uur op. Interim managers factureren 86 euro per uur en ook coaches verdienen mooi hun boterham met een gemiddelde van 74 euro/uur. Onderaan de lijst vinden we de vertalers en de administratieve krachten met 40 euro/uur. (bron: HLN 2/11/2017)

Scroll to Top